Author: Jenni Laakso

  Den 21.3.2017 arrangerade Historiker utan gränser i Finland rf ett diskussionstillfälle i Helsingfors med temat historiebruk idag. Panelisterna belyste ämnet från olika infallsvinklar, i synnerhet hur olika historiska fenomen och händelser brukas i nationsbygge. Professor Ulf Zander från Lunds universitet inledde med att presentera en typologi...

  Det finns många uppfattningar om vad som gör Norden till en speciell region. Två populära föreställningar gäller dels Nordens relativt perifera ställning i kolonialismens historia och dels de nordiska länderna som en slags förebild för moderna nationalstater, med allt vad det innebär av att vara...