Kolonialismi Suomen kansallisessa historiankirjoituksessa?

Kyselyllä yritämme kartoittaa, miten kolonialismia käsitellään historian laitoksilla. Haluamme selvittää, nähdäänkö kolonialismi Suomen kansallisesta historiakertomuksesta erillisenä vai pyritäänkö niiden välille luomaan yhtymäkohtia.
1 Taustatiedot
2 Opetus, kurssit ja kirjallisuus
3 Tutkimus ja opinnäytteet
4 Kehitysehdotukset ja tulevaisuuden näkymät