Kysely: Kolonialismi Suomen kansallisessa historiankirjoituksessa?

Keräämme kevään 2018 aikana tietoa siitä, miten kolonialismia käsitellään historian opetuksessa Suomessa. Haluamme selvittää, kuinka laajasti kolonialismin kysymyksiä opetetaan historian laitoksilla suomalaisissa yliopistoissa ja kuinka laajaa on kiinnostus näiden kysymyksien käsittelyyn opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa.

 

Kysely on lähetetty kaikille suomalaisille historian laitoksille ja vastauksista koostetaan raportti, joka toimitetaan laitoksille, opetusministeriölle sekä vapaasti ladattavaksi verkkosivuillemme. Lue lisää.